CBT-T vid ätstörning 

Att ta sig ur sin ätstörning steg för steg

Mål med behandlingen

  • CBT-T hjälper dig att: 

  • Normalisera ätande. 

  • Minska rädsla för måltider.

  • Minska rädsla för att gå upp i vikt.

  • Få ett sundare förhållningssätt till träning. 

  • Öka livsglädjen i andra områden