Att hitta tillbaka till sig själv

Tio sessioners psykologisk behandling av ätstörning utan undervikt


CBT-T

CBT-T är en tio sessioners psykologisk behandling för ätstörning utan undervikt. Den är framtagen av brittiska psykologer som lanserade metoden 2019 efter många års forskning. Behandlingen bygger på etablerad kunskap vid behandling av ätstörning och ångesttillstånd. Behandlingen sker individuellt och riktar sig till vuxna både män och kvinnor över 18 år. 

Vad är en ätstörning? 

Ätstörningar kännetecknas av en intensiv rädsla för att tappa kontrollen över sin vikt. Man utvecklar rädsla inför måltider och en rad andra situationer, så som att äta med andra eller vara på stranden. Men lägger till stor del av sitt självvärde i vikt och kroppsfigur och utvecklar stränga regler kring kost och träning. I ätstörningens regler ingår ofta små portioner eller att undvika onyttiga livsmedel. Träningen kan bli överdriven och tvångsmässig. I vissa fall leder detta till hetsätande och kompensatoriska beteenden för kalorierna. Det är inte ovanligt att dra sig undan sociala situationer och i värsta fall isolering. Många upplever att ätstörningen tagit över ens liv och att man har tappat sin gamla personlighet, därav namnet på den här sidan - att hitta tillbaka till sig själv.  


Behandling av ätstörning

Det är många som någon gång i livet har ätstörda beteenden utan att därför få en diagnos. För en del går besvären över spontant medan för andra utvecklas de till allvarliga svårigheter. Många känner skam för sina svårigheter och låter bli att söka hjälp. Ätstörningar är en av de psykologiska besvär som patienter väntat längst med att söka behandling för. Men det finns flera olika behandlingsprogram som är anpassade för grader av svårigheter. Och CBT-T har visat goda resultat för att lyckas ta sig ur en ätstörning. 
Du behöver inte själv veta om du har en ätstörning eller inte för att söka hjälp. 
Kostnadsfri rådgivning: 0706 - 24 11 82


Psykolog Erik Strömbäck

Leg psykolog, leg psykoterapeut inom KBT, specialist i klinisk psykologi

www.psykolog-stromback.se

Jag har varit psykolog sedan 2011 och genom mitt arbetsliv har jag engagerat mig särskilt mycket i behandling av ätstörningar. Det kan ibland finnas en bild av ätstörningar som något svårbehandlat men det finns goda resultat för KBT. Många väntar lång tid med att söka hjälp men den som väl tar steget har all anledning att vara optimistisk.

Vid sidan av min kliniska verksamhet där jag ger behandling på min egna mottagning arbetar jag med att utbilda vårdcentraler i bemötande och KBT-behandling av ätstörning, vilket är viktigt då det vanligtvis är det första steget man kommer i kontakt med i vården. 

När jag arbetade på SCÄ - Stockholm centrum för ätstörningar kom jag i kontakt med ett kortare program som inte hade etablerats i den svenska ätstörningsvården: CBT-T. CBT står för cognitive behavioral therapy och T:et för ten som i tio sessioner. En av anledningarna till att jag startade min egna mottagning 2020 var att kunna erbjuda skräddarsydda och effektiva behandlingsprogram för ätstörningar utan väntetid. 

Jag även engagerad i patientföreningen mot ätstörningar Frisk och fri där jag är en del av valberedningen för riksstyrelsen.

KONTAKT

Psykolog Erik Strömbäck

0706 - 24 11 82

erik@strombackpsykolog.se

www.strombackpsykologi.se

Mottagningsadress: 

Kammakargatan 62

111 24 Stockholm, 3 tr